Tematyka konferencji

Tematyka konferencji obejmuje naukowe i praktyczne problemy związane z inżynierią produkcji:

W ramach konferencji przewiduje się następujące sekcje tematyczne:

 1. Operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie rolno-spożywczym.
 2. Maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – budowa i eksploatacja.
 3. Jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-spożywczych.
 4. Problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie rolno-spożywczym.
 5. Fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów rolno-spożywczych.
 6. Gospodarka energią i OZE.
 7. Ekonomiczne i logistyczne zarządzanie transportem i dystrybucją.
 8. Produkcja i zarządzanie w przemyśle, innowacyjność procesów i produktów. 
 9. Proekologiczne środki transportu.
 10. Recykling i gospodarka odpadami.
 11. Zastosowanie wysoko efektywnych technologii w ochronie i kształtowaniu środowiska.