Informacje dla sponsorów

Przewidziana jest też możliwość zamieszczenia w materiałach konferencyjnych:
- ogłoszenia reklamowego,
- wystąpienia promocyjnego firm i instytucji w trakcie sesji plenarnej.

Opłaty dla firm i sponsorów konferencji:

  • Informacja w materiałach konferencyjnych (bez udziału w konferencji) – 500 zł,
  • Stoisko, wystąpienie w sesji plenarnej (bez udziału w konferencji) – 1000 zł,