Zgłoszenia i opłaty

Kalendarz zgłaszania uczestnictwa:

30.11.2017 – Termin przesłania zgłoszenia uczestnictwa i wniesienia obniżonej opłaty konferencyjnej
31.01.2018 – Termin przesłania streszczeń wykładów plenarnych i posterów
01.04.2018 – Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej 

 

Ze względu na procedury związane z organizacją przetargów, prosimy o dotrzymanie terminu przesłania zgłoszenia.
Zgłoszenie uczestnictwa można dokonać elektronicznie przy użyciu formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie: www.wpip.uci.pb.edu.pl lub przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia na adres e-mail: wb.konferencja2018@pb.edu.pl.

Opłaty:

Pełny koszt uczestnictwa w konferencji wynosi:

  • wpłata do 30.11.2017 – 1450 zł
  • wpłata po 30.11.2017 do 01.04.2018 – 1550 zł

 

Koszt konferencji obejmuje: druk streszczenia, udział w obradach, materiały konferencyjne, koszty wyżywienia i dwóch noclegów oraz imprez towarzyszących. W przypadku rezerwacji pokoju jednoosobowego uczestnik ponosi dodatkowo opłatę w wysokości 100 zł.
Informujemy również, że isnieje mozliwość przyjazdu z osobą towarzyszącą. Koszt uczestnictwa osoby towarzyszącej wynosi 850 PLN (uiszczany w trakcie konfernecji) i obejmuje koszty wyżywienia, dwóch noclegów oraz wszytskich iprez towarzyszących.

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ”
ul. Doświadczalna 44, 20-236 Lublin
Bank Pekao S.A. O/Lublin
29 1240 5497 1111 0000 5006 5671
z dopiskiem: Konferencja Jubileuszowa + imię i nazwisko uczestnika
NIP 113 0282 925